Strona firmy doradczej na temat dotacji w programie IUSER

Program sektorowy IUSER ma na celu finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla sektora producentów inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozsianej.

Głównym celem Programu Sektorowego IUSER jest wzrost konkurencyjności międzynarodowej sektora producentów inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozsianej (IUSER) w perspektywie roku 2023.
Cele szczegółowe programu to:
  • wzrost zaangażowania przedsiębiorstw w prace badawczo-rozwojowe prowadzone w sektorze producentów inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozsianej;
  • zwiększenie liczby innowacyjnych produktów i procesów oraz ich wdrożeń w sektorze;
  • wsparcie procesów rozwoju i implementacji  technologii dedykowanych branży energetyki rozsianej oraz inteligentnych sieci elektroenergetycznych klasy smart grid;
  • poprawa efektywności energetycznej gospodarki w oparciu o produkty i procesy opracowywane w ramach programu.
Obszary badawcze, na których skupiać się będą działania Programu Sektorowego IUSER to:
  • magazynowanie energii w systemach użytkowników końcowych;
  • sterowanie generacją i energią w układach rozsianych użytkowników końcowych;
  • technologie w obszarze systemów i urządzeń zwiększania efektywności energetycznej;
  • rozwój technologii dla konstrukcji urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) dla realizacji usług M2M;
  • rozwój systemów, urządzeń i oprogramowania dla bezpieczeństwa sieci infrastruktury krytycznej.
  Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy i konsorcja składające się z przedsiębiorców.

Nabór wniosków do Działania 1.2 IUSER w 2017 r.

źródła : NCBR – Instytucja udzielająca wsparcia w działaniu IUSER

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon